Nhân vật lịch sử Hải phòng tập 1

 • Phạm Đầm

  Phạm Đầm quê ở huyện Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, Hải Dương. Thuở nhỏ có tư chất thông minh, văn chương, võ nghệ đều tinh thông nên được gọi là 'thần đồng'. Thái thú Giao Chỉ là Tô...
 • Ba anh em họ Đào

  Ở trang Trinh Hưởng, huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, lộ Hải Dương (nay là thôn Trinh Hưởng, huyện Thủy Nguyên) có ba anh em họ Đào cùng sinh một ngày. Đó là Đào Tế, Đào Lại và Đào...
 • Trần Quốc Thành

  Trần Quốc Thành thuộc dòng dõi tôn thất nhà Trần. Năm 1285, khi giặc Nguyên sang xâm lược nước ta, Trần Quốc Thành được cử làm tướng chỉ huy một đạo quân và được giao nhiệm vụ về...
 • Bùi Thị Từ Nhiên

              Bùi Thị Từ Nhiên quê ở làng Phú Lương, huyện An Dương (nay là thôn Phú Xá, xã Đông Hải, huyện An Hải). Bà kết...
 • Sĩ Quyền

  Quê hương Sĩ Quyền ở phương Bắc. Ông là một người hào kiệt, có tài thao lược, nhưng muốn tránh nạn binh đao thời ấy nên rời quê tới trang Đồng Lý xin ghi tên vào sổ làng để lấy...
 • Phạm Quảng

  Phạm Quảng sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Hoa Chương, huyện Thủy Đường (nay thuộc thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên) Tuổi nhỏ, Phạm Quảng chăm chỉ học và...
 • Vũ Hải

  Vũ Hải sinh ra và lớn lên ở trang Du Lễ (nay là thôn Du Lễ, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy). Thuở nhỏ, Vũ Hải là một cậu bé khôi ngô, tuấn tú. Lớn lên, Vũ Hải là người có sức khỏe...
 • Mai Thị Tuyết

  Mai Thị Tuyết người làng Sưa tức xã An Lư, huyện Thủy Đường, lộ Hải Đông, nay là thôn An Lư, xã An Lư huyện Thủy Nguyên,  ngoại thành Hải Phòng. Theo truyền ngôn, bà là một...
 • Bốn chị em họ Tạ

  Ở trang Trình Xuyên, huyện Tiên Minh (nay thuộc xã Tiên Minh, huyên Tiên Lãng) có ba chị em họ Tạ là Tạ Huy Thâu, Tạ Ả Ráng và Tạ Đoan Dung. Cả ba chị em xin phép cha mẹ ra đi...
 • Chu Xích

  Chu Xích vốn là người Văn Dương, Trung Quốc, con ông Chu Lợi và bà Minh Thiện. Hai ông bà vốn là người phúc hậu nhưng hiếm hoi, xin một trẻ về nuôi làm con nuôi, đặt tên là Phú....