Phát động Cuộc thi tuyên truyền về “Những tấm gương tự học thành tài”, hưởng ứng Giải thưởng “Khuyến học - Tự học thành tài” năm 2023