Quy định phạt đền sách

QUY ĐỊNH PHẠT ĐỀN SÁCH
Đối với các hành vi làm hư hại, rách nát sách, báo tài liệu của Thư viện:
1/ Phạt tiền: Gấp 1,5 lần giá trị đơn vị sách có giá trị dưới 500.000đ.
2/ Phạt tiền: Gấp 2 lần giá trị đơn vị sách có giá trị trên 500.000đ.
3/ Mượn sách quá hạn: Phạt 2000đ/ngày quá hạn/cuốn sách.

THƯ VIỆN KHTH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Facebook zalo

Các tin đã đưa