“Tuổi trẻ Việt Nam với năm an toàn giao thông

LỜI NÓI ĐẦU:
         Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cánh tay tin cậy, là đội dự bị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sự quan tâm, dìu dắt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn ta đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc.
         Trong quá trình trưởng thành, cùng với Đảng, Đoàn đã đào tạo, giáo dục các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp nối xây dựng và bảo vệ đất nước, làm nên truyền thống vẻ vang của mình.
         Ngày nay, truyền thống quý báu của Đoàn vẫn đang được thế hệ trẻ phát huy, họ là những người đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bức thư gửi thanh niên ngày 17/8/1947, Bác Hồ viết: “Thanh niên là người chủ tương lai nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Bác đã khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử to lớn của thanh niên, đồng thời Bác cũng đặt niềm tin mạnh mẽ vào thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ dân tộc Việt Nam.
         Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2012), Thư viện KHTHTP Hải Phòng biên soạn Thư mục chuyên đề: “Tuổi trẻ Việt Nam với năm an toàn giao thông”

         Thư mục chia 4 phần:
         Phần 1: Bác Hồ với sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ
         Phần 2: Đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
         Phần 3: Tuổi trẻ Việt Nam với xu thế hội nhập.
         Phần 4: Tuổi trẻ Việt Nam với năm an toàn giao thông


         Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo trật tự chữ cái. Vì điều kiện thời gian và nguồn tư liệu còn hạn hẹp nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.
THƯ VIỆN KHTHTP HẢI PHÒNG
Phòng Thông tin – Tin học


Facebook zalo

Các tin đã đưa