Vũ Đăng Dũng

Vũ Đăng Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình đánh cá nghèo ở trang Đan Điền, Tứ Kỳ, Hải Dương (nay là thôn Cự Lai, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Ngay từ thuở nhỏ, Vũ Đăng Dũng có sức khỏe hơn người nên còn có tên gọi là Lực.


Năm 13 tuổi, Vũ Đăng Dũng đã thông kinh sách, giỏi võ nghệ.


Khi giặc Nguyên sang xâm lược nước ta, Vũ Đăng Dũng chiêu mộ binh lính, lập đồn trên đất Cự Lai. Được sự ủng hộ của nhân dân, Vũ Đăng Dũng nhanh chóng trở thành vị tướng của đội hương binh đông đảo, rồi xin gia nhập vào quân triều đình đi đánh giặc cứu nước. Vũ Đăng Dũng được giữ chức đô đốc chỉ huy sứ tướng quân dưới quyền Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.


Vũ Đăng Dũng đã tham gia trận đánh phá quân Nguyên ở Vạn Kiếp. Tại trận phục kích giặc Nguyên ở sông Bạch Đằng ngày 9-4-1288, Vũ Đăng Dũng đã tham gia chỉ huy đội phục binh và góp phần bắt sống tướn giặc là Ô-mã-nhi.


Để tưởng nhớ công lao của Vũ Đăng Dũng, dân làng Cự Lai đã lập đền thờ sau khi ông qua đời.


Theo thần phả thôn Cự Lai

Facebook zalo

Các tin đã đưa