Nguyễn Hùng

Ông quê ở trnag Trịnh Xá, huyện Thủy Đường nay là thôn Trịnh Xá, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.


Nguyễn Hùng sinh ngày 12 tháng 2 năm Bính Dần đời Lý. Cha là Nguyễn Trạch, mẹ là Trần Thị Trinh. Lúc nhỏ, Nguyễn Hùng tướng mạo đã đàng hoàng, uy phong oai vệ, lộ rõ vẻ anh hào, khác hẳn người thướng. Năm 15 tuổi, tài năng sức lực càng phát triển.


Năm Long Phù thứ 4 đời Lý Nhân Tông (1104), Nguyễn Hùng tham gia đánh giặc ngoại xâm từ Chiêm Thành vào tướng cướp vùng Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính (ngày nay thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên)... Trận này quân ta thắng lớn. Nhà vua mở tiệc mừng công, khao thưởng tướng sĩ. Sau việc  này, Nguyễn Hùng xin nhà vua cho về quê. Tại đây, ông làm lễ tế cáo tổ tiên, lại bày tiệc lớn, mời nhân dân trong trang đến dự. Ông mất giữa lúc tiệc vui cùng nhân dân (20/10). Nhà vua biết tin, sai quân đem sắc chỉ về trang truyền dân lập miếu thờ, lại ban phong cho tên hiệu đẹp: Đương cảnh thành hoàng Linh Quang đại vương.


Theo thần phả đền Trịnh Xá

Facebook zalo

Các tin đã đưa