Thông tin bổ sung về ông Đoàn Đắc Khanh , Đoàn Đắc Diễm (Nhân vật lịch sử - Tập 2)

Thông tin bổ sung về ông Đoàn Đắc Khanh , Đoàn Đắc Diễm (Nhân vật lịch sử - Tập 2)

         Ngày 12 tháng 01 năm 2012 Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng nhận được Thư của bạn đọc là ông Đoàn Hùng, địa chỉ tại Kim Sơn – Tân Trào – Kiến Thuỵ Hải Phòng có cung cấp thông tin bổ sung cho bài viết về ông Đoàn Đắc Khanh, Đoàn Đắc Diễm (Nhân vật lịch sử - Tập 2) và bài viết về Đình Kim Sơn nơi ghi dấu ấn lịch sử trên Website của Thư viện Hải Phòng. Thư viện KHTH Hải Phòng xin được tóm lược nội dung như sau:
         1. Bài viết về cụ Đoàn Đắc Riễm, tự Hồng Vân. Dòng đầu tiên còn để dấu hỏi chấm về năm sinh. Cụ Riễm sinh năm 1912 mất năm 1964.
         2. Bài viết về cụ Đoàn Đắc Khanh, tự Hồng Khanh ở dòng thứ 3 từ trên, cụ Khanh là con trai thứ ba của cụ Đoàn Đắc Liêu và cụ bà là Đặng Thị Miệu chứ không phải là Nguyễn Thị Liều.
         Dòng thứ 7 từ trên xuống “Lợi dụng Hội đồng tộc biểu”, phần này nên hiểu là: Lợi dụng Chủ trương Cải lương Hương chính của thực dân Pháp – cụ đã soạn thảo Cải lương Hương ước của làng, tổ chức Hội đồng tộc biểu thay thế Hội đồng Kỳ mục để thực hiện các điều khoản của Hương ước.
         3. Đình Kim Sơn nơi ghi dấu ấn lịch sử
         Thần được thờ ở đình là: Đông Hải Đại Vương – Thiên quan Mũ muối, chứ không phải là Nam Hải Đại Vương và Thiên quan Vũ muối.
Dòng thứ 13 từ trên xuống: Năm 2005 Đình Kim Sơn là nơi Cụ Đồ Khanh cùng dân làng… (chỗ này chắc là nhầm lẫn - có thể viết: Trong thời gian thực hiện cải lương – Đình Kim Sơn…. hoặc trong những năm 1921-1925) Đình Kim Sơn…
Kính thư
Đoàn Hùng         Thư viện KHTH Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của ông Đoàn Hùng. Hai bài về Ông Đoàn Đắc Khanh, Đoàn Đắc Riễm (hiện có trên website thư viện) được chúng tôi trích toàn văn trong cuốn Nhân vật lịch sử Tập 2 của tác giả Vũ Lệnh Năng, Nxb Hải Phòng năm 2001. Tác giả đã tham khảo theo lời kể của ông Đoàn Hùng cháu đích tôn cụ Đoàn Đắc Khanh và ông Đoàn Đắc Lý, trưởng họ Đoàn và một số cụ làng Kim và theo cuốn Lịch sử đấu tranh Cách mạng xã Tân Trào. Vì vậy, chúng tôi không thể sửa đổi nội dung như ông mong muốn (theo luật quyền tác giả). Chúng tôi sẽ chuyển thông tin này đến tác giả để bổ sung thông tin trong lần tái bản sau.
         Về Bài “Đình Kim Sơn nơi ghi dấu ấn lịch sử” chúng tôi trích tin từ Báo Hải Phòng cuối Tuần, vậy bác có thể cung cấp thông tin gửi Ban biên tập Báo Hải Phòng cuối tuần đề nghị chỉnh sửa thông tin.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Facebook zalo

Các tin đã đưa