Thi Sơn (Lý Đình Trác)

Lý Đình Trác, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1878 tại thôn Sa Cầu, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông. Xuất thân từ gia đình nhà nho yêu nước, từng có quan hệ với lãnh tụ nông dân Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế. Gia đình có thời gian về sinh sống ở làng Đình Bảng, Bắc Ninh và cuối cùng đều về Hải Phòng lập nghiệp lâu dài, sinh sống bằng nghề làm thuốc. Khi còn ở Đình Bảng, Lê Quang Đạo (Nguyễn Đức Nguyên) thường qua lại, gặp gỡ tuyên truyền cách mạng, nhất là đường lối chủ trương của Mật trận Việt Minh đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập dân tộc.


 


Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, cảm phục chính sách đại đoàn kết dân tộc của chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Thi sơn đã hăng hái tham gia hoạt động, thành lập Hội Phụ lão cứu quốc tại Hải Phòng. Ngày 24/9/1945 cụ đã viết thư lên Hồ Chủ Tịch ngày 29 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ Tịch đã gửi thư trả lời cụ Thi Sơn với lời lẽ chân tình 'Tôi mong việc ấy (Thành lập hội phụ lão cứu quốc Hải Phòng) có kết quả tốt đẹp và tôi cảm ơn lời chúc của cụ.


 


Sau đó cụ Thi Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu phụ lão Hải Phòng lên thủ đô Hà Nội thăm Hồ Chủ Tịch. Cảm phục trước tấm lòng trung nghĩa và ý chí 'tuổi cao, chí càng cao' của Bác Hồ, cụ Thi Sơn và nhiều vị bô lão về đất Cảng ra sức hoạt động, động viên con cháu hăng hái tham gia mọi công việc của cách mạng với thái độ vô tư 'Cơm nhà việc nước'.


 


Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cụ Thi Sơn là uỷ viên uỷ ban kháng chiến hành chính khu III. Tháng 3 năm 1948, Hồ Chủ Tịch đã gửi thư khen cụ Thi Sơn Vừa giữ chức uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính khu III, giúp việc rất đắc lực, vừa ra giúp hội 'Liên Việt' Chính Bác Hồ đã tự tay viết mấy câu thơ bằng chữ Hán tặng cụ Thi Sơn:


'Hiệu bạch tu mi can đảm xích


Tranh vanh nhất nhược thiếu niên thì


Hô hào kháng chiến ngôn thành vận


Đả kích cừu thù mạ diệc thi......'


Dịch ý:  Râu tóc bạc phơ nhưng tấm lòng vẫn son sắt, ý trí vẫn hăng hái như thời trai trẻ, dùng lời văn hô hào kháng chiến, lời thoá mạ giặc cũng thành thơ.


 


Ngày 23 tháng 12 năm 1955, Bộ trưởng Bộ nội vụ chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà Phan Kế Toại ra quyết định Tặng thưởng huy hiệu kháng chiến cho cụ Lý Thi Sơn và các cán bộ, nhân viên cơ quan Uỷ ban Liên Việt khu III. Từ sau hoà bình lập lại, cụ Thi Sơn vẫn hăng hái tham gia công tác với các trọng trách: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Việt Hoa hữu nghị (Trung ương).


 


Về Hải Phòng, cụ giữ chức vụ chủ tịch Mặt trận thành phố. Ngày 1/5/1958 cụ đọc diễn văn chào mừng ngày quốc tế lao động. Sau đó cụ bị cảm đột ngột và qua đời vào hồi 23 giờ 30 ngày 1/5/1958. Thành phố đã tổ chức tang lễ rất trọng thể. Hồ Chủ Tịch gửi vòng hoa và thư chia buồn với gia đình. Các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc đều cử đại diện đến đặt vòng hoa viếng, đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng với lòng tiếc thương vô hạn.


 


1.           Thư của Bác Hồ gửi cụ Thi Sơn 9/1945; 3/1958.


2.           Quyết định số 107 (25/12/1953) về tặng thuởng huy hiệu kháng chiến


3.           Tài liệu của con trai cả (Lý Ngọc Dương, của cháu nội Lý Ngọc Minh...)


4.           Các tài liệu hồi ký của các đồng chí Lê Quang Đạo, Vũ Quốc Uy


5.           Sách: Bác Hồ trong lòng đồng bào và chiến sĩ Hải Phòng/Vũ Quốc Uy, Nguyễn Khắc Phòng, Vương Thế Dũng.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng


                 Tập I: 1990


                 Tập II: 1995


6.           Hồ Chí Minh với Hải Phòng - Phong trào thực hiện di chúc của Bác/Nguyễn Khắc Phòng.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2000.

Facebook zalo

Các tin đã đưa