Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 - 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2021 
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2021THƯ MỤC SÁCH MỚI0 - TỔNG LOẠI 72. Nguyễn Văn Thiên. Đổi mới quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Thiên.- H.: Hồng Đức, 2020. - 284tr.; 21cm        Tóm tắt:  Cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại. Sự biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021 THƯ MỤC SÁCH MỚI0 - TỔNG LOẠI 1. Thông tấn xã giải phóng anh hùng: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng ngày 12/10/1960 - 12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.- H.: Thông tấn, 2020. - 261tr.: ảnh; 25cm        ĐTTS ghi:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2021THƯ MỤC SÁCH MỚI1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 1. Rose, Kate. Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn = You only fall in love three times: Hành trình bí mật kiếm tìm một nửa đích thực/ Kate Rose ; dịch: Thanh Hằng, Công Thành.- H.: Phụ nữ ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 308tr.; 21cm   ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 20210 - TỔNG LOẠI 1. Arthur, Charles. Cuộc chiến công nghệ số: Apple, Google, Microsoft: Trò chơi vương quyền trên không gian mạng/ Charles Arthur ; Nguyễn Nguyên Khôi dịch.- H.: Dân trí ; Công ty Cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 458tr.; 24cm        Tóm tắt:  Những nghiên cứu...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 20210 - TỔNG LOẠI 1. Welteroth, Elaine. Sinh ra để xuất chúng: Đừng để định kiến kìm chân, hãy kiến tạo vị thế xứng đáng của riêng mình/ Elaine Welteroth ; Thúy Hiền dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 399tr.; 21cm        Tóm tắt:  Giới...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020 0 - TỔNG LOẠI 1. Công an nhân dân - tháng 9, tháng 10: Từ số: 4054 - 4114.- H.: Tòa soạn Báo Công an nhân dân, 2016; 59cm        Phân loại: 059C455A        Số ĐKCB :             Kho Báo-...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020 0 - TỔNG LOẠI42. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Kiến có thắng được voi hay không?/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 20200 - TỔNG LOẠI1. McManus, Sean. Học viện lập trình viên/ Sean McManus ; Rosan Magar minh họa ; Nguyễn Anh Quân dịch.- H.: Kim Đồng, 2019. - 64tr.: hình vẽ; 24cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+)        Phân loại: 005.1023H419V        Số ĐKCB :...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 20201 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC1. Phong Phương. Mật mã thần số học Hy Lạp: Giải mã và phát triển tính cách qua những con số quen thuộc/ Phong Phương.- H.: Kim Đồng, 2019. - 184tr.: tranh màu; 19cm        Tóm tắt:  Thần số học được ứng dụng trong việc giải mã tính cách...