Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2018 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. Bách khoa tri thức phổ thông / Lê Dương Quốc Anh, Phạm Việt Anh, Nguyễn Anh,.... - H. : Lao động, 2012. - 1815tr. ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu về hành tinh của chúng ta, nhà nước - pháp luật, kinh tế...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2018 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. CÔNG BÌNH. Sổ tay tổ hợp phím nóng, phím tắt sử dụng trên các phần mềm vi tính thông dụng / B.s: Công Bình, Thanh Hải. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011. - 255tr. ;...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2018 0 - TỔNG LOẠI 1. Patterson, David A.. Computer organzation and design: The hardware / software interface/ David A. Patterson , John L. Hennessy. - 5th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2014. - 575p.; 24cm         Tóm tắt:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 09 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2018 I. TỔNG QUÁT 1. Barabási, Albert László Thế giới mạng lưới / Albert László Barabási ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 359tr. ; 21cm Tóm tắt: Trình bày phương pháp quan sát c...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 08 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2018  I. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGIC HỌC1. Mclnerny, D.Q Tư duy logic / D.Q. Mclnerny ; Nguyễn Thụy Khanh Chương dịch. - H. : Thế giới ; Công ty sách Alpha, 2017. -. - 191tr. ; 20cmTên sách tiếng Anh: Being logicalThư mục: Tên sách tiếng Anh: Being logicalTóm tắt: Những kiến thức logic cơ bản như khái niệm,...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 07 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2018  KHOA HỌC NÓI CHUNG1/. Cuộc sống quanh ta / B.s.: Vân Phàm, Đường Tử Dục ; Minh hoạ: Văn phòng Giai Sơn ; Nguyễn Thanh Diên dịch ; Thái Tâm Giao hiệu đính. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2017. - 131tr : tranh màu ; 21cm. - (Mười vạn câu hỏi vì sao. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)Tóm tắt: Vì sao không...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 06 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2018 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC1/. AURELIUS, MARCUS. Từ hạt cát đến ngọc trai : 85 triết lí sống tích cực của Marcus Aurelius / Marcus Aurelius ; b.s.: Trầm Linh, Hạ Dịch Ân ; Nguyễn Lệ Thu dịch. - H. : Thanh niên, 2016. - 299tr. ; 23cmTóm tắt: Những bài học triết lí sống sâu sắc của Marcus Aurelius -...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 05 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2018  KHOA HỌC NÓI CHUNG1/. HARTSTON, WILLIAM. Những điều chưa ai biếtT1. - 2017. - 291tr.Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi liên quan đến con người, từ lịch sử cổ đại, vũ trụ học, kinh tế học, ngôn ngữ, y học và... lông tócKý hiệu môn loại: 032.02/NH556ĐSố ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.035255-35256  2/. HARTSTON,...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 04 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2018XUẤT BẢN1/. NGUYỄN HỮU GIỚI. Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện : Tiểu luận - Bài viết chọn lọc / Nguyễn Hữu Giới. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 322tr ; 21cmKý hiệu môn loại: 002/S-523NSố ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038042   TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC1/. ABRAHAM, KEITH. Bắt đầu từ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 03 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2018 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. ASBOOKS. 12 mảnh ghép vũ trụ : Ngôi nhà cự giải / Asbooks biên soạn. - H. : Lao động, 2012. - 166tr ; 19cm Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN....