Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 20200 - TỔNG LOẠI 1. Nâng cao chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay/ Dương Trung Ý (ch.b.), Mai Hoài Anh, Nguyễn Thị Hồng Mai....- H.: Lý luận chính trị, 2019. - 222tr.; 21cm        Tóm tắt:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2020

  1. Đỗ Hồng Kỳ. Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Văn hóa dân tộc, 2018. - 559tr.; 21cm        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam        Tóm tắt:  Tổng quan về...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2020

  1. Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam/ Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Vũ Oanh,....- H.: Văn hóa dân tộc, 2018. - 555tr.; 21cm        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam        Tóm tắt:  Tìm hiểu vấn đề dân...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2020

  1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 1. Hoàng Trần Nghịch. Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái (Koãn măn muỗn Tãy)/ S.t., b.s.: Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung.- H.: Hội Nhà văn, 2016. - 440tr.; 21cm        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam        Tóm tắt:  ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2020

  1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 134. Mariamis, Anna. Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí/ Anna Mariamis ; Thanh Thúy dịch ; Phương Liên h.đ.- H.: Thế giới, 2019. - 343tr.; 21cm        Tóm tắt:  Ghi lại những lời tiên tri và di huấn của Vanga cùng một số diễn biến trọng đại trong cuộc đời bà phân tích,...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2020

  0 - TỔNG LOẠI1. Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam: Sách tham khảo/ Nguyễn Việt Lâm (ch.b.), Đặng Bảo Châu, Phạm Bá Việt....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 218tr.; 21cm        Tóm tắt:  Trình bày khái niệm, thực trạng an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay;...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 – 2020

  0 - TỔNG LOẠI1. Arthur, Charles. Cuộc chiến công nghệ số: Apple, Google, Microsoft: Trò chơi vương quyền trên không gian mạng/ Charles Arthur ; Nguyễn Nguyên Khôi dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 458tr.; 24cm        Tóm tắt:  Nghiên cứu kỹ lưỡng ba "người khổng lồ" của giới công nghệ:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 20200 - TỔNG LOẠI1. Goldsmith, Mike. Tương lai bố tướng/ Mike Goldsmith ; Trịnh Huy Ninh dịch. - In lần 5.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 144tr.: tranh vẽ; 20cm        Horrible science        Tóm tắt:  Thế kỷ XXI. Tương lai...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2019   0 - TỔNG LOẠI 1. Stine, Megan. Tam giác quỷ Bermuda ở đâu ?/ Megan Stine, Tim Foley ; Trịnh Minh Việt dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ th...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Hoàng Thùy. Những mẹo vặt sử dụng máy tính/ Hoàng Thùy. - H..- H.: Dân trí, 2019. - 210tr.; 21cm         Tóm tắt:  Mẹo bảo quản m...