Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2019 1. Adler, Mortimer J.. Phương pháp đọc sách hiệu quà: Tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh/ Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch. - Tái bản lần 4.- H.: Lao động - xã hội ; Alphabooks, 2019. -...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Xuân Trường. Những câu hỏi thông minh và lý thú/ Xuân Trường.- H.: Thanh niên ; Công ty sách Panda, 2019. - 256tr.; 19cm         Tóm tắt:  Tập hợp những...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Nguyễn Văn Huân. Những bí ẩn trên thế giới chưa được giải đáp/ Nguyễn Văn Huân.- H.: Dân trí, 2018. - 451tr.; 21cm         Tóm tắt:  Tìm hiểu những bí ẩn tr...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Cao Kim. Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc/ Cao Kim.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 210tr.: ảnh; 21cm         Tóm tắt:  Ghi lại những trang ký ức chân thực...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 3. Mueller, John Paul. AWS for admins for dummies/ John Paul Mueller.- Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017. - 384 p.; 24 cm         Phân loại: 006.7A100W         Số ĐKCB :    ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Fain, Yakov. Java programming/ Yakov Fain. - 2nd ed.- Indiana: Wrox, 2015. - xxxiii, 587 p.; 24 cm         Phân loại: 005.13J100V         Số ĐKCB :       ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Vì Facebook tôi suýt đánh mất mình, nhờ Google tôi tìm lại chính mình = Live without Facebook, Find yourself on Google/ Ryu Vội vã (Oopsy Team) ; Tranh truyện : Cái Gì Đấy...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Cao Kim. Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc/ Cao Kim.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 210tr.: ảnh; 21cm     ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Taleb, Nassim Nicholas. Thiên nga đen: Xác xuất cực nhỏ, tác động cực lớn/ Nassim Nicholas Taleb ; Dịch: Cam Thảo, Hoàng Trung ; Huyền Anh Tú h....
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2018 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. Bách khoa tri thức phổ thông / Lê Dương Quốc Anh, Phạm Việt Anh, Nguyễn Anh,.... - H. : Lao động, 2012. - 1815tr. ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu về hành tinh của chúng ta, nhà nước - pháp luật, kinh tế...