Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2018 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá / Jean-Francois Courtine, Jocelyn Benoist, Michel Espagne...; Ch.b.:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2018

    THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2018 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sự vật xung quanh / Gakken ; Nguyễn Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192tr. : tranh vẽ ; 18cm Ký hiệu môn loại: 001/T527T Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034997-34998 Số...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12- 2017

  KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. Bách khoa tri thức phổ thông / Lê Dương Quốc Anh, Phạm Việt Anh, Nguyễn Anh,.... - H. : Lao động, 2012. - 1815tr. ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu về hành tinh của chúng ta, nhà nước - pháp luật, kinh tế, khoa học - công nghệ - môi trường, văn hóa thần b...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11- 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11- 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. CÔNG BÌNH. Sổ tay tổ hợp phím nóng, phím tắt sử dụng trên các phần mềm vi tính thông dụng / B.s: Công Bình, Thanh Hải. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011. - 255tr. ; 21cm...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. LÊ QUANG THƯỞNG. Từ điển tổ chức và công tác tổ chức / Lê Quang Thưởng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 1380tr. ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu gần 3000 mục từ về tổ chức, c...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2017   KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. DMITRY, MIKHAYLOV. Hiểm họa hacker : Hiểu biết và phòng chống / Mikhaylov Dmitry ; Lê Trọng Hiển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 238tr. : minh họa ; 21cm Tóm tắt: Tấn...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2017   TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. JOHNSON, OMAR. Theo chân Steve Jobs : Học cách bộc lộ ý tưởng, khai mờ sáng tạo và trở nên đột phá / Omar Johnson...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2017   KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. TRƯƠNG ÁI. Thư viện tri thức dành cho học sinh - Những câu chuyện li kì, thần bí / Trương Ái ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 208tr. : tranh m...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2017   XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ 1/. Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 599tr. ; 21cm ĐTTS ghi: Ban Đối ngoại Trung ương Tóm tắt: Tổng kết hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. ĐỨC ANH. 10 vạn câu hỏi vì sao? / Đức Anh s.t, tuyển chọn. - H. : Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2013. - 207tr. ; 21cm Tóm tắt: Giới thiệu những câu hỏi vì sao về thực vật, công nghệ thông tin,...